Vil få ned dødfisktallene ved hjelp av kunstig intelligens: – Det er stort potensial i dette

Vil få ned dødfisktallene ved hjelp av kunstig intelligens:
– Det er stort potensial i dette

– Dette er en form for kunstig intelligens. Dette er ikke mer fantastisk enn at det er et dataprogram som er bygget opp på en spesiell måte: det trenes opp, sier professor Morten Goodwin.

Av Robert Nedrejord

I Fiskehelserapporten for 2020 ble det lagt frem tall som viste at så mange som 52,1 millioner fisk døde i norske oppdrettsmerder før det som skulle vært slaktetidspunkt for fisken. Tallet var tett på rekord. Det høye tallet kunne ikke forklares med noen enkelthendelse, noe man kunne med algekatastrofen i Nordland og Troms i rekordåret 2019, da 53,2 millioner fisk døde. Neste uke får vi vite tallene for 2021.

«Greatview – utsikt til mer enn du ser» er et innovasjonsprosjekt i næringslivet, delfinansitert av Forskningsrådet og CAIR, som er Universitetet i Agders senter for forskning på kunstig intelligens, samt Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

Les mer på Intrafish
https://www.intrafish.no/tekfisk/vil-fa-ned-dodfisktallene-ved-hjelp-av-kunstig-intelligens-det-er-stort-potensial-i-dette/2-1-1171875