Ny og forbedret utgave av CView Analytics lanseres

Createview lanserer sitt verktøy for beslutningsstøtte i ny og forbedret utgave

Med programvare fra Createview og fiskehelsekamera fra Imenco Aqua, kan kunden nå logge inn i den nye utgaven av CView Analytics og følge målingene i sanntid.

– Vi har jobbet med oppgraderingene over en periode, sier daglig leder Even Bringsdal. – Den nye versjonen bygger på erfaringer fra forrige versjon og på tilbakemeldinger fra våre kunder.
Dessuten har vi tatt i bruk ny teknologi som gjør nettsidene mer brukervennlige og responsive. Designmessig har vi også tatt et stort løft.

– Det er verdt å nevne at våre løsninger tilbyr åpne API for enkel integrasjon mot eksterne systemer. Vi har flere kunder som benytter dette i sin egen datainnsamling per i dag.
Vi ønsker å holde dataene så lett tilgjengelig som mulig for våre kunder.

Det nye systemet er forberedt for sensorer med lusetelling, velferdsindikatorer og biomassemåling.

I tillegg til Createview sine egne sensorer, er også Imenco Aqua sin Biomasseramme tilgjengelig på plattformen. Det betyr at brukere vil få biomassemåling i sanntid uavhengig av type biomassemåler. Estimert slakterapport er også tilgjengelig på plattformen – noe som gjør at oppdrettere enklere kan planlegge slakt og salg.

– Det nye systemet vil være kontinuerlig under utvikling, så ny og forbedret funksjonalitet vil bli lagt inn her fremover, avslutter Even.

  

Logg inn her eller klikk på linken under.
https://analytics.createview.no/