Lusekontroll

Lusekontroll

Både CView Eye og CView 360 teller lus. Dette gjøres på et stort antall fisk hver dag året rundt. Først identifiseres en hel fisk. Når hel fisk er identifisert detekteres lus (ulike stadier). Antall lus sendes til CView Analytic og brukere av systemet kan hente ned trend og statistikk på pc, mobil eller nettbrett.

Vi mener at vårt system er klart til å erstatte manuelle tellinger.
Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å være pilotkunde for dette.

Les mer om Mattilsynets krav her.

Les mer om lusetelling her!