Lusekontroll

Automatisk kontroll på lusesituasjonen

Våre systemer erstatter manuelle lusetellinger. Godkjent for dispensasjon fra manuelle tellinger hos Mattilsynet.

Createview gir oppdretteren kontroll på lusesituasjonen ved å telle lus kontinuerlig, nøyaktig og uten å stresse fisken gjennom unødig håndtering.

Automatisk lusetelling frigjør tid og mannskap samt sparer fisken for unødig håndtering.

I tillegg telles det lus på et betydelig større antall fisk enn ved manuelle tellinger, noe som gjør at det statistiske grunnlaget gir en bedre virkelighetsoppfatning av det reelle lusetallet i merden.

Createview lusetellingssystem
Createviews lusetellingssystem detekterer og teller lus på et stort antall fisk hver dag året rundt.

Systemet er fullautomatisk og bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å detektere og telle lus.

Først identifiseres en hel fisk. Når hel fisk er identifisert detekteres eventuelle lus og ulike stadier av disse.

Resultatene kan sees av kunde i CView Analytics, og brukere av systemet kan hente ut trender og statistikk på PC, mobiltelefon eller nettbrett.

Erstatter manuelle lusetellinger
Våre automatiske systemer erstatter manuell telling av lakselus og fisk. Vi gir kundene våre kontroll på fisken og lusesituasjonen ved bruk av kamerateknologi, maskinlæring og tolking av data.

Createview tilbyr sanntidsovervåkning, og med det kunnskap og innsikt som effektiviserer og optimaliserer oppdretterens driftsmessige rutiner knyttet til lusesituasjonen i oppdrettsanlegget.

Møter fremtidens myndighetskrav
Kontinuerlig kontroll på lusesituasjonen i kombinasjon med sanntidsdata på biomasse møter fremtidens myndighetskrav, og bidrar til å bygge oppdretterens omdømme og konkurransekraft – både som enkeltselskap og næringen generelt.

Dispensasjonssøknader
Vårt automatiske lusetellingssystem med CView Eye er godkjent for dispensasjon fra Mattilsynets krav om manuell telling av lus.

For kunder som ønsker å bruke vårt system til erstatning for manuelle lusetellinger hjelper vi med dispensasjonssøknad til Mattilsynet.

Du kan lese mer om Mattilsynets krav her.

Beslutningsstøtte
Alle resultater og data er tilgjengelig gjennom vårt webbaserte system CView Analytics.

I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurder og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer