Kontakt

Våre ansatte

Even Bringsdal
CEO

Gründer, systemutvikling (software og hardware), produkter og tjenester.

Even har mange års erfaring i utvikling av kamerabaserte løsninger for oppdrettsnæringen. Han har fokus på kundenytte ved all utvikling av løsninger. 

Even er utdannet sivilingeniør innenfor bildeteknologi. Han har etter hvert opparbeidet seg solid erfaring med maskinlæringsteknologier og maskinsynteknologier.

Alastair Brunton
VP Engineering
Kristoffer J. Zieba
Data Scientist

Utvikling av maskinlærlingsalgoritmer og modeller, dataforskning, utvikling av nye software løsninger på aktuelle utfordringer.

Kristoffer har bakgrunn innen naturvitenskap og numerisk modellering (MSc og PhD fra NTNU). Før jobbet han med teknologiutvikling og maskinlæring i forskningsinstitutter og privat sektor.

Kristine Braaten Steinhovden
Ansvarlig fiskehelse og biologi

Kundeoppfølging; lusekontroll, dispensasjonssøknader, fiskevelferd, beslutningsstøtte, dødfiskkontroll, FoU.

Kristine har 10 års erfaring fra forskning i SINTEF OCEAN før hun kom inn i Createview. Kristine har opparbeidet lang erfaring innen beslutningsstøtte og velferdsproblematikk i oppdrett, blant annet som prosjektleder i SINTEFs algevarslingstjeneste. Hun har også god oversikt over virkemiddelapparat og de statlige støtte- og kontrollorganene rundt oppdrettsnæringen.

Master of Science i Marinbiologi fra Universitetet i Oslo.

Bjørnar Hundseth
Service tekniker
Kristoffer Christiansen
Salg/service