Karriere

Har du lyst til å bidra til at oppdrettsnæringen blir enda mer bærekraftig?

Med våre løsninger innhenter oppdretteren nøyaktig kunnskap, og kan ta kvalifiserte beslutninger som styrker lønnsomheten og forbedrer fiskevelferden.

Vi søker etter kolleger som kan gjøre oss enda bedre på innhenting av nøyaktige data og kunnskap om fiskehelse og biologi.

Vi trenger flere medarbeidere som gjør oss enda flinkere på maskinlæring, foredling og deling av data.

Vi er ute etter flere rådgivere som kan vurdere og tolke målingene vi gjør for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Med deg på laget kan vi legge et enda bedre grunnlag for at erfaringer og kloke beslutninger forbedrer konsesjonsutnyttelsen og sørger for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Åpen søknad
Send oss din CV, og en kort søknad om hva du kan bidra med for at vi kan bli enda bedre.

Send til:
even.bringsdal@createview.no eller post@createview.no

Om oss i Createview

Createview leverer produkter, tjenester og beslutningsstøtte knyttet til digitalisering av havbruksnæringen. Vi bidrar til økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og økt bærekraft for oppdrettselskapene.

Createview utvikler verdensledende teknologi basert på kamerateknologi og kunstig intelligens (AI) for automatisk kontroll og analyse av oppdrettsfisk.

Vi gir oppdretteren nøyaktige data om biomasse, fiskevelferd, lusesituasjon før-, under- og etter behandling, og gjennom dødfiskregistrering.

Vårt hovedkontor ligger i Molde, og vi har avdelingskontor i Ålesund.

Flere av våre medarbeidere bor og arbeider andre steder i Norge.

Vår kompetanse

Createview er et teknologi- og kompetanseselskap som over tid har opparbeidet seg solid kompetanse på AI for havbruk.

Selskapets ledelse, styre og eiere har inngående kunnskap og erfaring fra sjøbasert og landbasert fiskeoppdrett, marked, finans, forskning og utvikling, og forretningsutvikling.

Selskapet har ansatte med master og Phd kompetanse innenfor AI, fiskehelse, biologi, og har lang erfaring fra utvikling og drift av løsninger for havbruksnæringen.