I denne bedriften har alle ansatte Aspergers syndrom. Slik hjelper de oppdrettsnæringen med lakselusproblemet

I denne bedriften har alle ansatte Aspergers syndrom.
Slik hjelper de oppdrettsnæringen med lakselusproblemet

Nyheter av Stian Olsen – 4 desember 2020

Spesialistbedriften samarbeider med CreateView om å utvikle et system for automatisk lusetelling

CreateView har utviklet og startet salg av løsninger for automatisk overvåkning av laks med fokus på velferd og rapportering av lus. Systemet er basert på kamerateknologi og maskinlæring, og blant andre Andfjord Salmon skal ta det i bruk i sitt landbaserte lakseanlegg.

– Svært dyktige
For å hjelpe til med å utvikle systemet har CreateView i seks måneder samarbeidet med Ålesund-baserte Spesialistbedriften. Tre konsulenter hos sistnevnte tagger lakselus på tusenvis av bilder for å lære maskiner å detektere den dødelige parasitten.

– Ingen jobber 100 prosent med dette, på grunn av at det er et krevende arbeid som stiller stor krav til nøyaktighet og konsentrasjon, så det er viktig å variere litt på arbeidsoppgavene slik at man klarer å holde konsentrasjonen oppe, forklarer salgs- og markedssjef i Spesialistbedriften, Thomas Paulsen.

Ifølge Paulsen er Spesialistbedriften et helt vanlig aksjeselskap, der alle konsulentene har høyere utdanning innen IT og design. Det er imidlertid noe som skiller selskapet fra de fleste andre bedrifter.

– Det som er spesielt med oss er at alle ansatte har Asperger syndrom, dette er ikke en sykdom, men en type annerledeshet. Dessverre faller mange med denne diagnosen utenfor arbeidslivet på grunn av at man gjerne sliter litt med kommunikasjon og sosial interaksjon. Evnene er det derimot ingenting i veien med, snarere tvert imot. Personer med Asperger kan være svært dyktige på sine fagfelt. Flesteparten av våre oppdrag dreier seg om 3D-modellering, og vi har blant annet 3D modellert laks til bruk i reklamefilmer/animasjonsfilmer, sier Paulsen.

Fornøyde
Paulsen forteller at samarbeidet med CreateView har vært veldig positivt, spesielt med tanke på at det gir Spesialistbedriften flere bein å stå på.

– I tillegg lærer vi en spennende ny bransje, sier han videre.

Også gründer og daglig leder Even Bringsdal i CreateView roser samarbeidet med Spesialistbedriften.

– De er effektive og leverer høy kvalitet til avtalt tid. CreateView er en fornøyd kunde av Spesialistbedriften, sier han.

Flere søknader på vei til Mattilsynet
Bringsdal tror CreateView kan komme til å dominere markedet for automatisk lusetelling framover. Ifølge han har CreateView kunder langs hele kysten, og tilbakemeldingene på systemet har vært gode.

– Flere av selskapets kunder har søknad om dispensasjon fra manuell telling på vei til Mattilsynet og vi håper snarlig svar på disse, da resultat fra verifikasjon over tid viser meget god korrelasjon mellom manuelle tellinger og automatiske tellinger gjort med CView Eye, avslutter han.


Her er en av konsulentene som jobber med prosjektet.
FOTO: Spesialistbedriften