Fiskevelferd

Fiskevelferd

God fiskevelferd er alfa og omega for god fiskehelse og lønnsom produksjon. CView løsningene fra CreateView hjelper oppdrettere å ha kontroll på fiskevelferden. Systemet er basert på kamerateknologi og maskinlæring.

Fiskevelferdsmålingen til CreateView er basert på Fishwell prosjektet.

For oss har det vært viktig å utvikle systemet rundt en kjent metodikk for registrering av fiskevelferd.

Vi har valgt å starte med de viktigste indikatorene for fiskevelferd:

  • Skjelltap, hudskader

  • Sår

  • Deformiteter

  • Avmagring

Vi jobber med å utvide systemet for å detektere flere av de operative morfologiske velferdsparameterene.

Hele håndboka kan lastes ned her: Fishwell håndbok

Les mer om velferdsmåling her!