Fiskevelferd

Daglig innsikt i fiskevelferden i merden

Med kamerateknologi og kunstig intelligens sørger vi for automatisk kontroll og analyse av fiskevelferden.

Createview gir oppdretteren innsikt i fiskens livskvalitet, og bidrar til optimalisering av driften av oppdrettsanlegget. Ved bruk av maskinlæring detekteres operative velferdsindikatorer automatisk.

Fiskens livskvalitet
Fiskevelferd er en svært viktig forutsetning for god fiskehelse, god kvalitet på fisken og lav dødelighet. Dette er sentralt i kommersielt oppdrett, og avgjørende for oppdretterens daglige og langsiktige beslutninger.

Fiskevelferd er også en viktig omdømmefaktor for alt fra forbrukeren og interesseorganisasjoner til myndigheter.

Optimalisere dyrevelferden
Med daglig og automatisk innsikt i hvordan fisken har det, kan oppdretteren til enhver tid forsøke å optimalisere velferden, og planlegge og iverksette tiltak som reduserer risikoen for hendelser som påvirker fisken negativt.

Våre systemer gir oversikt over fiskevelferd ved hjelp av kamerateknologi og kunstig intelligens.

Registrering av velferdsindikatorer
Våre systemer gir oppdretteren nøyaktige data om årsaker til redusert fiskevelferd, svinn og dødelighet.

Våre systemer kan også bidra til daglig registrering av andre sanntidsdata og velferdsindikatorer.

Beslutningsstøtte
Alle resultater og data er tilgjengelig gjennom vårt webbaserte system CView Analytics. I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurdere og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer