Dødfiskkontroll

Automatisk kontroll og analyse kan redusere dødelighetsrate

Med automatisk telling av dødfisk kombinert med vurdering av dødsårsaker sørger vi for bedre kontroll og analyse av fiskevelferden.

Createview har utviklet et digitalt verktøy basert på kunstig intelligens, for automatisk kategorisering av fisk som dør i oppdrettsanlegget. Ved bruk av maskinlæring detekteres velferdsindikatorer automatisk.

CView LiftUp teller antall dødfisk og estimerer biomasse av fisk som fjernes fra merdene ved bruk av et pumpesystem levert av LiftUp.

Forebyggende tiltak
Dødelighetsrate er den mest brukte helserelaterte velferdsindikatoren. Ved høy eller økende dødelighet i merden er det sannsynlig at det finnes et velferdsproblem, og at en umiddelbart bør identifisere årsakene og iverksette forebyggende tiltak.

Med daglig og automatisk innsikt i hvorfor fisken dør, kan oppdretteren til enhver tid forsøke å optimalisere velferden, og planlegge og iverksette tiltak som reduserer risikoen for hendelser som påvirker fiskevelferden negativt.

Registrering av velferdsindikatorer
Våre systemer gir oppdretteren informasjon om årsaker til redusert fiskevelferd, svinn og dødelighet. 

Blant annet detekterer vi:
• Lus
• Skinnhelse/skjelltap
• Sår
• Deformiteter
• Gjellelokkskader

Våre systemer kan også bidra til daglig registrering av andre sanntidsdata og velferdsindikatorer.

Beslutningsstøtte
Alle resultater og data er tilgjengelig gjennom vårt webbaserte system CView Analytics.

I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurdere og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer