CView LiftUp

Automatisk telling og estimering av biomasse av dødfisk kombinert med vurdering av velferdsindikatorer er et godt hjelpemiddel for å forbedre fiskevelferden i merdmiljøet.

Automatisk kategorisering av dødfisk i merdmiljøet

CView LiftUp teller dødfisk og estimerer biomasse av fisk som fjernes fra merdene ved bruk av et pumpesystem levert av LiftUp:
• Telling og biomasseestimering
• Analyse av velferdsindikatorer

Ved å telle antall fisk kan en se når og om dødeligheten øker i en merd eller på oppdrettsanlegget.

Ved å estimere vekt og størrelse på død-fisken kan man få god informasjon om hvilke individer som dør. Om det er stor eller liten fisk kan dette gi en indikasjon på hva som kan være årsaken til økt dødelighet.

CView LiftUp har også implementert velferdssensorer i systemet som på bakgrunn av velferdisindikatorer kan kategorisere sår, deformiteter, skader og andre synlige påvirkninger.

Den informasjonen CView LiftUp gir kan gi gode indikasjoner på årsaken til økt dødelighet i et anlegg.

Forebyggende tiltak
Dødelighetsrate er den mest brukte helserelaterte velferdsindikatoren. Ved høy eller økende dødelighet i merden er det sannsynlig at det finnes et velferdsproblem, og at en umiddelbart bør identifisere årsakene og iverksette forebyggende tiltak.

CView LiftUp gir automatisk og kontinuerlig innsikt i dødelighetsrate og kan dermed være et viktig hjelpemiddel for økt kontroll over biomasse og velferd i merden.

Kontinuerlig oppdatering kan også gi tidlig varsling på tiltak som bør iverksettes for å hindre større uønskede hendelser.

Teknologien bak CView LiftUp Skanner er utviklet i samarbeid med LiftUp, og er tilpasset LiftUp sine dødfisksystem. Du finner mer informasjon om LiftUp her.

Beslutningsstøtte
Alle resultater og data er tilgjengelig gjennom vårt webbaserte system CView Analytics.

I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurdere og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Våre tjenester

Våre tjenester og systemer gir oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte.
Vi sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer