CView Eye

CView Eye – scanning av levende fisk – for bedre kontroll i merden. CView Eye er en kamerabasert sensor for velferdsovervåking av laksefisk.

Velferdssensor

CView Eye er en sensor som detekterer:
• Operative velferdsindikatorer
• Lus
• Biomasse
• Rensefisk

Ved bruk av maskinlæring estimeres biomasse, og velferdsindikatorer, lus og rensefisk detekteres automatisk. Data og informasjon fra CView Eye presenteres i det webbaserte dashboardet CView Analytics.

Optimalisere dyrevelferden
Med kontinuerlig innsikt i hvordan fisken har det, kan oppdretteren til enhver tid jobbe for å optimalisere dyrevelferden og driften av oppdrettsanlegget.

Innsikt i fiskens livskvalitet bidrar også til at oppdretterne kan planlegge og iverksette tiltak som reduserer risikoen for hendelser som påvirker fiskevelferden negativt.

Produktbeskrivelse
CView Eye er en kamerabasert sensor for velferdsovervåking av laksefisk. Denne leveres komplett til kunde i to deler, hvor undervannsenheten settes i sjø og merdkantkapslingen, tilpasset kundens merdsystem, festes til merdkanten. Denne behøver kun å koble til strøm og nett og er deretter oppe å gå.

Bildene overføres automatisk til en skyløsning enten ved hjelp av Wi-Fi eller 4G.

Createview er behjelpelige med plassering av sensor i merden og med tilkobling mot nett og strøm.

Beslutningsstøtte
Alle resultater og data er tilgjengelig gjennom vårt webbaserte system CView Analytics (hyperkobling til produktsiden).
I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurdere og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag (hyperkobling mot beslutningsstøtte).

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Våre tjenester

Våre tjenester og systemer gir oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte.
Vi sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer