CView Analytics

CView Analytics er et avansert verktøy for analyse og kontroll av data fra våre sensorsystemer. Programmet gir deg tilgang til all informasjon om velferdsstatus, lusetall og biomasse i merdmiljøet.

Online overvåkingsplattform av våre sensorsystemer

Alle resultater og data knyttet til våre produkter og tjenester gjøres tilgjengelig gjennom vårt web-baserte dashboard-system CView Analytics.

Verktøyet gir beslutningsstøtte for oppdrettere knyttet til aktiviteter som bruk av brønnbåt, avlusing, fôring og lignende med fiskevelferd i fokus.

Rapporter og eksport av data kan leveres i ønsket format.

Oppdretterens velferds-dashboard
I CView Analytics vil oppdretter på sin egen datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon få presentert lettfattelige velferds-data for hver merd/sensor, og kan enkelt filtrere utvalg, justere måleperiode etc. for enkel forståelse av data presentert i verktøyet.

Oppdretterens personell på flere nivå i organisasjonen kan ha tilgang til webportalen, noe som gjør at både røktere, driftsledere, fiskehelse-/kvalitetspersonell og andre enkelt kan få tilgang til resultatene og beslutningsgrunnlaget.

I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurdere og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Skjermbilde fra CView Analytics beslutningsstøttesystem.

Trafikklys
I CView Analytics har Createview etablert et trafikklys-system for klassifisering av farenivå i tråd med myndighetenes retningslinjer for krav til antall lus per fisk. Grenseverdiene er konfigurerbare.

Resultatene fra CView Analytics kan vises som enkelt bilder eller som grafer og trender over tid.

Økt forståelse og interesse for hvert individ
I CView Analytics vises alt bildematerialet brukt til analyser med dato og klokkeslett. Denne muligheten for å se resultater helt ned på individnivå gjør det enkelt for brukerne av systemet å verifisere at de automatiske tellingene er representative, og dermed øke egen kompetanse på registrering av avvik.

Denne egenskapen er også tenkt å øke engasjementet til brukerne, da det gir økt forståelse og interesse for hvert individ.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Våre tjenester

Våre tjenester og systemer gir oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte.
Vi sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer