Biomassemåling

BIOmassemåling

Hvor stor er fisken i merden? Hvor bra vokser den? Hva er kondisjonsfaktoren? Disse spørsmålene er viktige å ha svar på for å få mest mulig lønnsom produksjon. CreateView sin sensor CView Eye måler dette. Data om fisken kan hentes ut fra CView Analytic.

 

Les mer om biomassemåling her!

 

Størrelsesfordeling: Vekt indikert på enkeltindivider
Størrelsesfordeling: Vekt indikert på enkeltindivider
Gjennomsnittsvekst: Glidende gjennomsnitt over tid