Biomassemåling

BIOmassemåling

Hvor stor er fisken i merden? Hvor bra vokser den? Hva er kondisjonsfaktoren? Disse spørsmålene er viktige å ha svar på for å få mest mulig lønnsom produksjon. CreateView sin sensor CView 360 måler dette. Data om fisken kan hentes ut fra CView Analytic.

Hvordan virker CView 360?

Sensoren består av fire kamera som tar bilder av fisken fra alle kanter. Når fisken svømmer igjennom sensoren estimeres individvekta med høy nøyaktighet ved bruk av maskinlæringsteknologi. Høy individnøyaktighet gjør at det trengs mindre antall for å få riktig snittvekt og størrelsesfordeling. For å oppnå godt resultat er man avhengig av å henge sensoren i et område i merden der “gjennomsnittsfisken” svømmer. Dette gjøres vanligvis ved å henge sensorender tettheten er høy.

Les mer om biomassemåling her!

Størrelsesfordeling: Vekt indikert på enkeltindivider
Størrelsesfordeling: Vekt indikert på enkeltindivider
Gjennomsnittsvekst: Glidende gjennomsnitt over tid