Fiskevelferd- og foringskamera, med lusetelling og biomasseestimering

Neste generasjons fiskevelferdskamera.

Med en kombinasjon av Imenco Forings-/Inspeksjonskamera og det nye Imenco Fiskevelferdskameraet,
får man full kontroll over foring, biomasseestimering, lusetelling og statusen på fiskehelse i merden.
Kombinert med brukervennlig programvare fra Createview, gir systemet en helt ny og unik oversikt over fisken.

Les mer på www.imenco.no!