Fiskevelferd

Fiskevelferd- og foringskamera, med lusetelling og biomasseestimering Neste generasjons fiskevelferdskamera. Med en kombinasjon av Imenco Forings-/Inspeksjonskamera og det nye Imenco Fiskevelferdskameraet, får man full kontroll over foring, biomasseestimering, lusetelling og statusen på fiskehelse i merden. Kombinert med brukervennlig programvare fra Createview, gir systemet en helt ny og unik oversikt over fisken. Les mer på www.imenco.no!