Createview lanserer et nytt verktøy for oppdrettere for planlegging mot salg

Createview lanserer et nytt verktøy for oppdrettere for planlegging mot salg 80 % av all laksen selges før den blir slaktet. Når det nærmer seg slakt, øker derfor behovet for biomassekontroll og kontroll over fiskens velferd. Rett innmelding av størrelse, fordeling og kvalitet til slakt kan gi store gevinster. Gode prognoser er viktig for å […]