Andfjord Salmon satser på Createview for optimal fiskevelferd

Andfjord Salmon satser på Createview for optimal fiskevelferd For Andfjord Salmon er det helt avgjørende å ha full kontroll på biomasse og fiskevelferd, når de nå bygger helt nytt landbasert oppdrettsanlegg på Kvalnes på Andøya. Selskapet har derfor signert avtale på kjøp av en CView 360 fra CreateView. Sensoren skal plasseres i det første bassenget […]