Nøyaktige data og ny kunnskap sikrer dine verdier

Smart teknologi for bærekraftig, sunn og lønnsom produksjon av fisk
Våre produkter

Løsninger som skal gi lakseprodusenter en enklere hverdag og bedre informasjon om fisken i produksjonsanleggene

  • Daglig sanntidsdata og innsikt
  • Nøyaktige data om årsaksforhold
  • Stordriftsfordeler på tvers av næringen

CView Eye

CView Eye – scanning av levende fisk – for bedre kontroll i merden. CView Eye er en kamerabasert sensor for velferdsovervåking av laksefisk.

CView LiftUp

Automatisk telling og estimering av biomasse av dødfisk kombinert med vurdering av velferdsindikatorer er et godt hjelpemiddel for å forbedre fiskevelferden i merdmiljøet.

CView Analytics

CView Analytics er et avansert verktøy for analyse og kontroll av data fra våre sensorsystemer. Programmet gir deg tilgang til all informasjon om velferdsstatus, lusetall og biomasse i merdmiljøet.

Våre tjenester

Våre tjenester og systemer gir oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte.
Vi sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

3 siste

Nyheter

Våre løsninger brukes av kunder i mange ulike næringer. Les de siste nyhetene om oss.

Gir oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt