Smart teknologi for bærekraftig, sunn og lønnsom produksjon av fisk

Løsninger som skal gi lakseprodusenter en enklere hverdag og bedre informasjon om fisken i produksjonsanleggene.
Gir daglig sanntidsdata og innsikt i fiskevelferden og biomassen.
Erstatter manuell telling av lakselus med automatiske systemer.

Er du klar til å erstatte manuelle lusetellinger?

CreateView utvikler teknologi for bærekraftig havbruk. Fiskevelferd, lusekontroll og biomassemåling er viktige faktorer å ha kontroll på for lønnsom produksjon av sunn og bærekraftig fisk!
Vi leverer både til sjøbasert og landbaserte fiskeoppdrett!

FISKEVELFERD

Daglig innsikt i fiskevelferden

HW: CVIEW EYE

SW: CVIEW ANALYTIC

Ved bruk av maskinlæring detekteres operative velferdsindikatorer automatisk. Blant annet detekterer vi:

  • Skinnhelse/skjelltap
  • Sår
  • Deformiteter
  • Gjellelokkskader

Alle resultater blir tilgjengelige gjennom vårt web baserte system CView Analytics.

LUSEKONTROLL OG BIOMASSEMÅLING

Kontroll på lusesituasjonen

HW: CVIEW EYE

SW: CVIEW ANALYTIC

CView Eye identifiserer og teller lus. CView Eye tar bilde av fisken fra en side. Begge systemene baserer seg på maskinlæring og kunstig intelligens.

For kunder som ønsker å bruke vårt system til erstatning for manuelle tellinger hjelper vi med dispensasjonssøknad til Mattilsynet.

BIOMASSEMÅLING

Ha kontroll på biomassen

HW: CVIEW EYE

SW: CVIEW ANALYTIC

CreateView sin sensor CView Eye måler biomasse på fisken med høy individnøyaktighet ved bruk av maskinlæring.

Fisken svømmer forbi sensoren og det tas bilde av den. Det genereres en 3D modell av fisken og vekten estimeres.

Dette gir nøyaktig individvekt på fisken og derigjennom nøyaktig snittvekt og størrelsesfordeling.

«Fiskevelferd er helt avgjørende for Andfjord Salmon. Vi har derfor gått til innkjøp av en CView 360 sensor fra CreateView. Denne måler både biomasse, velferd og lus i en og samme sensor, slik at vi kan følge opp fisken vår best mulig»

avatar

Christine Thomassen,
direktør for fiskehelse

Andfjord Salmon AS

Vil du høre mer fra oss?

Bli med og bidra til å løse de utfordringene som i dag hindrer havbruksnæringen i å realisere myndighetenes ambisjoner for bransjen.

Enkelt, robust og stilfullt design

Høykvalitets kamera med god lysfølsomhet

Teknologi for bærekraftig, sunn og lønnsom produksjon av fisk

Programvare basert på “Big Data” og “Artificial Intelligence”